Historisk roman

Herrens vilje

 

 

 

Velkommen

 

Velkommen til denne hjemmeside for den historiske roman, Herrens vilje, hvor du kan orientere dig nærmere om bogen og dens baggrund og tilblivelse.

 

Herrens vilje foregår i 1100-tallets Danmark. Hovedscenen er et lille kloster på Eskildsø i Roskilde Fjord, men der er også ærinder i Ringsted, på Lolland og endda helt i Frankrig. Selv om Herrens vilje er fiktion, bygger bogen på virkelige hændelser på Eskildsø og i samtidens omgivende samfund.

 

Så man må forberede sig på at møde personligheder som bisp Absalon og kong Valdemar den Store, en virkelig pave, en navnkundig abbed, en håndfuld munke og en flok bønder, soldater og andet godtfolk, der alle er med til at bære handlingen frem.

 

Er alt mon Herrens vilje? Er det Herrens vilje, at man til tider må snyde andre for selv at kunne leve et tåleligt liv? Er det Herrens vilje at gå i krig? Og er det Herrens vilje, at nogen straffer andre for at bryde netop Herrens bud? Dilemmaerne er mange, og i 1100-tallets ragnarok kan den slags spørgsmål være svære at overskue.  

 

Og hvem var Absalon egentlig? Fra Saxo´s danmarks-krønike kender vi ham som den heltmodige, forstandige og fremsynede kristne stridsmand, der jog de vantro vendere fra Østersølandene på flugt og grundlagde København. Men hvordan håndterede han sine mange ambitioner, og hvad var mon Herrens vilje med de mænd og kvinder, der kom på tværs af den magtfulde kirkemands planer og ønsker?

 

Kan romanen Herrens vilje mon give svar på nogle af disse spørgsmål? Og kan der drages paralleller til  dilemmaer, tankegange og menneskelige reaktioner i vor tid?

 

Bedøm  det selv - du ønskes god fornøjelse og læselyst!